2017 Group Exhibition. -Conversing with Nature-

FRISE. Hamburg. Germany.

Toshiya Kobayashi. Tatsunori Fujii. Toshio Kojima. Fuki Hamada. Shino Hisano.